För frysning av rör upp till 2”

Innehåll:

  • Reducerings insatser
  • Kyl pasta