För att värna om miljön och säkra framtiden för kommande generationer skall
AGB Service AB verka för att ständigt utvecklas och förbättras i sitt miljöarbete.

AGB Service AB skall:

Följa de lagar och regler som gäller för verksamheten.

Verka för att i så stor utsträckning som möjligt använda material som ingår naturligt i kretsloppet eller material som kan återanvändas.

För varje nytt strategiskt beslut som skall tas inom företaget skall miljöaspekten finnas med som en naturlig del.

Verka för att minska utsläppen kring de transporter som företaget använder sig av.