KRIS

KRIS Kalmars Verksamhet

Föreläsningar:
KRIS Kalmar bedriver ett mycket aktivt föreläsningsarbete. Vi håller föreläsningar med KRIS-information och lifestories för skolor, kriminalvård, socialförvaltningar m.m.

Dessa hålls av de som levt i kriminalitet och/eller drogmissbruk, men som idag lever som nyktra och hederliga. Vi har även skräddarsydda föreläsningspaket avseende Internetdroger, samt ett seminarium som vi har valt att kalla ”Familjen I Missbruket” som berör situationen med barn som växer upp i familjer där det föreligger en missbruksproblematik.

Boende:
KRIS Kalmar driver boende, där man kan få möjlighet att bo om man t.ex. saknar bostad efter villkorlig frigivning. Den boende bor då i en egen lägenhet och boendeformen bygger på tillit och frihet under eget ansvar. Vi har i dagsläget fyra lägenheter.

Inskriven i KRIS Kalmars boende förbinder sig att vara aktiv på KRIS under våra öppettider, samt att delta i alla KRIS aktiviteter på kvällar och helger. Boende förbinder sig också att lämna minst tre urinprover i veckan, samt stickprov under tillsyn i lägenheterna kvällar och helger. Man förbinder sig dessutom att gå på minst två NA/AA-möten i veckan, samt delta i tolvstegsbehandling i öppenvård genom Kalmar kommuns Alkohol- och drogterapeuter.

Den boende åläggs dessutom att följa våra stadgar och grundprinciper: Hederlighet – Drogfrihet – Kamratskap – Solidaritet.

Återfall i kriminalitet/missbruk föranleder omedelbar utskrivning från KRIS Kalmars boende.

Efter ett års boende i någon av våra lägenheter erbjuds den boende hjälp med sitt körkort genom ett presentkort på 5000:- på Ewas Trafikskola, ett korttidskontrakt på en tvårumslägenhet inom Kalmarhem samt ett års lönebidragsanställning på KRIS Kalmar eller hos någon av våra sponsorer.

Studiecirklar:
Vi bedriver studiecirklar i olika former i samarbete med vårt studieförbund; Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV). Vi håller bland annat studiecirklar i:

Silversmide: Där vi lär oss att tillverka silversmycken i olika former tillsammans. Silversmidet hålls i källaren varje måndag klockan 18 – 21.

Matlagning: Där vi lär oss att laga god, billig och nyttig mat, planera en budget och få vardagsekonomin att gå ihop. Studiecirkeln i matlagningen hålls måndag – fredag kl. 9 – 12.

Bikupor/Biodling: Där vi lär oss att bygga bikupor, för att sedan gå över till att odla bin och producera honung. Biodlarcirkeln hålls tisdag, onsdag och fredag kl. 13 – 16.

Övrigt som ingår i vår verksamhet:

Temakvällar:
Varje torsdag har vi temakvällar med internationell matlagning och filmvisning. Tiden är 18 – 21 och kostnaden för maten 25kr/person.

Barngrupp:
Från och med januari 2012 har vi även barngrupp varannan måndag, där våra medlemmar gör olika aktiviteter tillsammans med sina barn. Syftet med detta är att medlemmar som av olika anledningar, t.ex. fängelsestraff och missbruk, skadat relationen med sina barn ska kunna stärka relationen med dem och återknyta kontakten under mer otvungna former. Vi har bland annat besökt Lattjoland, Leo’s Lekland och i Vattenpalatset i Mönsterås.

Studiebesök:
Vi tar emot studiebesök av elever från högstadiet, gymnasiet och högskolan. Vi har även i många år varit en del av kriminalvårdens KRUT-utbildning, då de skickar hit dem som går utbildningen för att tillbringa en halvdag med oss på KRIS. Vi har även tagit emot ett flertal elever som studerar polisutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Nattvandring:
KRIS Kalmar är en del i Kalmar kommuns satsning på föreningsvandring där olika föreningar ges tillfälle att vara med och uppvisa en vuxen, nykter närvaro på stan under helger.

ANSTALTER
Vi besöker kontinuerligt: Häktet i Kalmar, tisdagar, onsdagar och torsdagar.
Anstalten i Kalmar, där vi gör enskilda besök och kör det frigivningsförberedande programmet ”Bättre Framtid” i grupp.

AKTIVITETER
Ullared: KRIS Kalmar åker till GeKås i Ullared två gånger om året. Nästa resa är planerad den 23/5.

Liseberg: Vi kommer att även i sommar anordna en resa till Göteborg, där medlemmar är välkomna att ta med sina barn för två dagar på Liseberg med övernattning på vandrarhem.

Europakonventet: KRIS i Kalmar kommer att besöka Anonyma Narkomaners Europakonvent i Marbella, Spanien i år.