Concept Delectus

”Om du vill ha en förändring i ett socialt sammanhang i en drogfri miljö.”

Tanken med Concept Delectus är att  jobba mer aktivt för att få folk att komma vidare i livet, och huvudfrågan till varje individ är: vad vill du göra? I samarbete med arbetsförmedlingen, kriminalvården, socialnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden, lotsen och näringslivet ska det skapas förutsättningar för medlemmarna att få sysselsättning och för att få dem att hitta en väg mot ett stabilt och normalt liv.

De erbjuder bland annat kamratstöd, rådgivning, stödboende och praktik, som blandas med fotboll, temakvällar, föreläsningar och kroppkakor.

Du kan läsa mer om verksamheten på deras hemsida kalmarconceptdelectus.se.

 

delectus logo NY (1) [Converted]