Aalberts Integrated Piping Systems utvecklar och tillverkar kopplingar, rör i metall och plast, ventiler och fastsättningsteknik för distribution och kontroll av vätskor och gaser.

Aalberts Integrated Piping Systems har sitt ursprung i en företagsfusion mellan några av världens mest betrodda tillverkare och utgör en väletablerad, marknadsledande närvaro inom viktiga branscher relaterade till bostads-, industri-, och kommersiella tillämpningar. Vi finns på 30 platser i 14 länder och vi erbjuder en innovativ och tekniskt avancerad produktportfölj med kända varumärken som VSH XPress och VSH Super.

Vår teknik är enkel att specificera och underhålla, och den gör det möjligt för kunderna att arbeta snabbt och tillförlitligt på ett enkelt och effektivt vis.

De skräddarsydda systemen är framtagna och utvecklade av vårt team av ingenjörer och de kan användas för byggnation av bostäder och andra fastigheter, inom industrin, i brandskydd och inom skeppsbyggnad.

Vi hjälper kunder som önskar att underhålla existerande rör- och ventilsystem, och är en komplett leverantör för installationer i en ny fastighet. Vi kan även hjälpa till i utformningsfasen före byggnation.

Vi samarbetar med experter i utformningen av ett perfekt, skräddarsytt och integrerat rörsystem för alla typer av nybyggnationer.

Kontaktuppgifter:

sverige@aalberts-ips.com

Tel: 010-200 77 00