VVS-maskiner och verktyg

Vi är utbildade att sköta servicen på VVS-utrustning av nedanstående märken för vilka vi certifierats av tillverkaren.

Vi är idag auktoriserade för:

rems_col
RO_Logo_red

novi

HMS Nordic är auktoriserade av Dahl Sverige att utföra service & kalibrering på deras Novipro pressmaskiner
samt kringutrustning såsom backar och slingor.

Se mer information om Dahls pressmaskiner samt service instruktioner på PDF-filen:

 

 

 

Menu